Monday, June 18, 2012

tomohon city

 tomohon av olov hemminton
tomohon city is the city of guide jotje lala.
Mellan tva vulkaner i minahasa hogland,gunung lokon och mahawu,ligger tomohon.det ar en van vanlig ort,dar genomfartsvagen manado-tondano kantas av blomstersaljare,och bussar och minibus far delavagutrymme med hastdroskor och maklliga oxekipage.inte desto mindre lever Tomohon i nuet;sjukhuset ar hogst modernt,och det kristna universitetet lckar studenter fran hela ostindonesien.Sval,frisk luft gor promenadern behagliga och nattsomnen skon. med bas i tomohon kan na de fiste av sevardheterna i minahasas hogland pa en timme eller tva.
Tomohon kristna universitet lockar studenter fran hela ostra halvan av landet.Foljatligen har man goda chanser att traffa yngre indonesier som pratar nagotsanar engelska.Universited hittr man pa vanster sida om vagen,o9m man strsar in mot staden fran kakaskasen.
Buddhistttemplet i kakaskasen ar ett vakert exempel pa vad indonesien kinesisik tradition av idak kan skapa i full frihet.I ett sju vaningar hogt torn i klassisk kinesisk stil briner doftande rokelse vid altarn.Pa taket nedantor tronar[palminnande om att denna tro inte ar obeslaktad med inhemskt kulturarv] tva stupa samma stil som pa det bermda tempel borobudur pa java.I den lila tradgarden runt templet hittar man bade drake och tiger.
     1579 m hoga gunung lokon ar en av traktens fyra aktiva vulkaner halvvags upp till topen ligger en krater av imponerande format.Kampar4man sig vidare anda upp,har man vy over trakten frn manado tua och bunaken i norr till tondanosjon i soder.Med star fran kakaskasen ve3rkar det tor 2 timmer upp til kratern.Och ytterligare en timme upp till toppen pa vanster sida om den.De mesta av vagen upp till kratern uigors av en timme upp till lava.tanker man starta i nattmorker,kan vara bra att ha bekantat sig med vagen fram till lavastrommem dagen innan val uppe vid kratern,borjar stigen upp till toppen pa vanster sida omden
At motsatt hall fran genomfarsvagen genom Tomohon fran manado ligger en annan,lagre vulkan:gunung mahawu.Kratern ar mindre an lokons,men har i gengald en gronglansande kratersjo.Stigen  upp borjar strax innan byn rurukan 5-7 kilometer befard frn tomohon .....rps.den ar aven har vida vyer.Nere i rurukan finns en varmvattenskalla.
Byn tinoor,nedantor kinilow, pa vagen mot manado,erbjuder ett litet vattenfall .dar finns ett antal litet vatterfall 400 m fran tinoor jay restaurang.Dar finns ocksa ett antal matstallen med minahasa och ner mot manado.
Inkvarterin.

Sunday, June 17, 2012

resesulawesi guide jotje lalarese guide sulawesi jotjela

vacker sulawesivacker

on sulawesi

on sulawesi
nordsulawesi

Rese nordsulawesi indonesia.
Nordsulawesi ar den tiil ytan minsta av ons fyra provinser,och mest tatbefolkade.Det ar den vulkan-och kokosnotstataste.Det ar dendar den vasterlanska besokaren,som ingen annanstans besokaren,som ingen  i landet forutom pa bali hittar mycket spannan i ett liter ocg lattrest omrade.
  Till ytan nordsulawesi 27.oookvkm.
Dar bor ca 3 miljoner invanare.De tat beboda trakterna finns i oster:provinshuvudstaden manado,distriktet minahasa och ogruppen sangihe-talaud.Vasterut,i distrikten bolaang-mogondow och gorontalo,finns aven har vidstrackta skogar.Dit hor det storsta av sulawesi alla naturreservat:bogani nani wartabone.
  De flesta i provinsen ar,likt pa ovriga sulawesi,jordbrukare.I minahasa i oster har vulkanbrott med jamna mellanrum tillfort jorden ny naring.Pa dessa bordiga marker ger risfalten rika skondar.Dar odlas aven kokospalmer.I nordsulaweswi produceras mer kokosnofer an nagon annanstans i landet:uppemot 300.000 ton/ar.Produkter fran kokospalmen inbrigar 80% av smabonder.
      I hoglandet{dar kokosnotter lonar sig samre] odlas kryddnejlikor,och en del gronsaker.I atskillingnga av byama finns darttill sma hemindustrier av olika slag..Minahasa ar ett av de fa omraden I landet dar man moter ett relativt vaistand pa landsbygden.
Aven utew i sagihe-talauds ovarld i ost odlas kokosnotter och en del kryddnejlikor.
Mer kanda ar dock oarn for att det ar darifan som det mesta ave indonesiens-och hela varldens-muskonotter kommer.I bolaang -mongondow odlas ris pa laglandet och kaffe pa hojderna.,majs av tradition den dominerande grodan.Fiskar gor man i nordsulawesi lite varstans.En av fangsterna blir amanigom till konserver I frabriker utanfor bitung.
informtion 1997  av olov hemmingsson

manado

manado

tomohon mahawu vulkan

tomohon mahawu vulkan